KÜLTÜREL MİRASIMIZ

  BÖLÜMLER    
 

Tarihe Yön Veren Türk Kahramanlığı

Giriş

 

Doğal Kaynaklarımızı Korumanın Önemi

Milli Kültürün Önemi

 

Tarihi Zenginliklerimiz

Türkçe'yi Korumanın Önemi

 

Kültürümüzün Diğer Öğeleri

Milli Tarihin Önemi

 
 
       Topkapı Sarayı

Tarihi Zenginliklerimiz

Milli değerlerimiz kültürel ya da doğal zenginliklerimiz ile de sınırlı değildir. Topraklarımız üzerinde kurulmuş olan eski medeniyetlerin kalıntıları ve onlardan miras kalan eserler de milli değerlerimizdir. Özellikle, çeşitli uygarlıkların beşiği olan Anadolu'da, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden günümüze kadar varlıklarını sürdürebilmiş, değişik türde ve çok sayıda mimari eser vardır. Bu eserler, en değerli kültürel mirasımızdır.

Bu mirasın en belirgin örnekleri hanlar, saraylar, kervansaraylar, camiler, çarşılar, köşkler, kasırlar, çeşmeler olarak sıralanabilir. Halk mimarisini de bunların arasında önemli bir yere koyabiliriz. Mimari, halkın kendisi için oluşturduğu nesnel yaşam çevresidir. Bunlar sözkonusu toplumun değer yargılarını, dünya görüşlerini, gelenek, görenek ve inanç sistemlerini, yaşam biçimlerini, ekonomilerini anlamada birinci dereceden kaynak niteliğindedir.

Ayrıca her biri tarihsel değer taşır. Taşıdığı tarihi değere bir de Türk mimarisinin ihtişamı ve zenginliği eklenince turistik anlamda çok değer kazanır. Bizi dış dünyaya tanıtmada, ülkemizin adının anılmasını ve dış toplumların bizi doğru yönde tanımasını sağlamada mimarimizi yansıtan tarihi eserlerimizin payı gerçekten büyüktür. Tüm bu vasıfları üzerinde taşıdığından milli değer sıfatı kazanan bu eserlerin korunması hem devletimizin hem de ülke bireylerinin başlıca görevleri arasındadır.

 


Milli kültürün her çığırda açılarak

yükselmesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dileği olarak temin edeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk, 1932